Thể loại:

many

Đăng ký theo dõi many phát âm

 • phát âm viel viel [de]
 • phát âm beaucoup beaucoup [fr]
 • phát âm multi multi [en]
 • phát âm lots lots [en]
 • phát âm たくさん たくさん [ja]
 • phát âm 幾 [zh]
 • phát âm bags bags [en]
 • phát âm mucha mucha [es]
 • phát âm הרבה הרבה [he]
 • phát âm ado ado [ilo]
 • phát âm おおい おおい [ja]
 • phát âm marami marami [tl]
 • phát âm wiele wiele [pl]
 • phát âm רבים רבים [he]
 • phát âm המון המון [he]
 • phát âm polysyllabic polysyllabic [en]
 • phát âm nhiều nhiều [vi]
 • phát âm רב רב [he]
 • phát âm heaps heaps [en]
 • phát âm ਕਈਆਂ ਕਈਆਂ [pa]
 • phát âm baay'ee baay'ee [om]
 • phát âm kebeke kebeke [ngh]
 • phát âm hunners hunners [sco]
 • phát âm parecchi parecchi [it]
 • phát âm చాలా చాలా [te]
 • phát âm jadá jadá [uby]
 • phát âm oozei oozei [ja]
 • phát âm wieloma wieloma [pl]
 • phát âm ବହୁ ବହୁ [or]
 • Ghi âm từ nof nof [jam] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ixachtin ixachtin [nah] Đang chờ phát âm