Thể loại:

oppressive sun

Đăng ký theo dõi oppressive sun phát âm

  • phát âm żar żar [pl]
  • phát âm spiekota spiekota [pl]
  • phát âm gorąc gorąc [pl]
  • phát âm upał upał [pl]