Thể loại:

ownership

Đăng ký theo dõi ownership phát âm