Thể loại:

particular

Đăng ký theo dõi particular phát âm

  • phát âm singular singular [en]
  • phát âm modality modality [en]
  • phát âm modal modal [es]
  • phát âm modally modally [en]
  • phát âm modals modals [en]
  • phát âm site-specific site-specific [en]
  • phát âm مخصوص مخصوص [fa]
  • phát âm fanylion fanylion [cy]
  • Ghi âm từ potikiula potikiula [jam] Đang chờ phát âm