Thể loại:

ruminant

Đăng ký theo dõi ruminant phát âm