Thể loại:

thermodynamics

Đăng ký theo dõi thermodynamics phát âm