Thể loại:

verb - imperative

Đăng ký theo dõi verb - imperative phát âm

 • phát âm turn turn [en]
 • phát âm firm firm [en]
 • phát âm Schiff Schiff [de]
 • phát âm spree spree [en]
 • phát âm Ziel Ziel [de]
 • phát âm lief lief [nl]
 • phát âm ditz ditz [en]
 • phát âm ROS ROS [sv]
 • phát âm eich eich [pdc]
 • phát âm verso verso [it]
 • phát âm Tarn Tarn [fr]
 • phát âm PACS PACS [fr]
 • phát âm Katz Katz [de]
 • phát âm Flecht Flecht [nds]
 • phát âm hems hems [da]
 • phát âm digita digita [it]
 • phát âm zisch zisch [de]
 • phát âm Hipp Hipp [de]
 • phát âm Ripp Ripp [de]
 • phát âm Hupp Hupp [de]
 • phát âm Dree Dree [fur]
 • phát âm Schupp Schupp [de]
 • phát âm steiger steiger [nl]
 • phát âm verir verir [tr]
 • phát âm kier kier [pl]
 • phát âm Deichsel Deichsel [de]
 • phát âm Schuer Schuer [nds]
 • phát âm Zibbel Zibbel [nds]
 • phát âm Summ Summ [de]
 • phát âm consola te consola te [oc]
 • phát âm Zappel Zappel [de]
 • phát âm испеки испеки [ru]
 • phát âm arkiver arkiver [da]
 • phát âm staubsaug staubsaug [lb]