Cách phát âm Tarn

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Tarn

    • a mountain lake (especially one formed by glaciers)

Từ ngẫu nhiên: awesomecoffeeGooglethreeschedule