Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/03/2018 rekreationsområde [sv] phát âm rekreationsområde 0 bình chọn
21/03/2018 maltodextrin [sv] phát âm maltodextrin 0 bình chọn
21/03/2018 nedbrytbar [sv] phát âm nedbrytbar 0 bình chọn
21/03/2018 osprängd [sv] phát âm osprängd 0 bình chọn
21/03/2018 sandhaltig [sv] phát âm sandhaltig 0 bình chọn
21/03/2018 lerhaltig [sv] phát âm lerhaltig 0 bình chọn
21/03/2018 bränslesnålare [sv] phát âm bränslesnålare 0 bình chọn
21/03/2018 hölada [sv] phát âm hölada 0 bình chọn
21/03/2018 plogformation [sv] phát âm plogformation 0 bình chọn
21/03/2018 tallfly [sv] phát âm tallfly 0 bình chọn
21/03/2018 muskelenergi [sv] phát âm muskelenergi 0 bình chọn
21/03/2018 anhedoni [sv] phát âm anhedoni 0 bình chọn
21/03/2018 triumferande [sv] phát âm triumferande 0 bình chọn
21/03/2018 Harry Potter [sv] phát âm Harry Potter 0 bình chọn
21/03/2018 skarpkantad [sv] phát âm skarpkantad 0 bình chọn
21/03/2018 sakförhållande [sv] phát âm sakförhållande 0 bình chọn
21/03/2018 egenvarm [sv] phát âm egenvarm 0 bình chọn
21/03/2018 Birgitta Birgersdotter [sv] phát âm Birgitta Birgersdotter 0 bình chọn
21/03/2018 guider [sv] phát âm guider 0 bình chọn
21/03/2018 invänd [sv] phát âm invänd 0 bình chọn
21/03/2018 tala för [sv] phát âm tala för 0 bình chọn
21/03/2018 omsätt [sv] phát âm omsätt 0 bình chọn
21/03/2018 ombilda [sv] phát âm ombilda 0 bình chọn
21/03/2018 traditionsbunden [sv] phát âm traditionsbunden 0 bình chọn
21/03/2018 nöjeslokal [sv] phát âm nöjeslokal 0 bình chọn
21/03/2018 pussla ihop [sv] phát âm pussla ihop 0 bình chọn
21/03/2018 sötsaker [sv] phát âm sötsaker 0 bình chọn
21/03/2018 kontorsråtta [sv] phát âm kontorsråtta 0 bình chọn
21/03/2018 kontramärke [sv] phát âm kontramärke 0 bình chọn
21/03/2018 Solgerd Isalv [sv] phát âm Solgerd Isalv 0 bình chọn