Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/01/2019 varg [sv] phát âm varg 0 bình chọn
13/01/2019 Grähs [sv] phát âm Grähs 0 bình chọn
13/01/2019 varbergare [sv] phát âm varbergare 0 bình chọn
13/01/2019 normalflora [sv] phát âm normalflora 0 bình chọn
13/01/2019 klosteröl [sv] phát âm klosteröl 0 bình chọn
13/01/2019 Werkmäster [sv] phát âm Werkmäster 0 bình chọn
13/01/2019 skurril [sv] phát âm skurril 0 bình chọn
13/01/2019 loggia [sv] phát âm loggia 0 bình chọn
13/01/2019 Malte Strömwall [sv] phát âm Malte Strömwall 0 bình chọn
13/01/2019 Jaak Peetre [sv] phát âm Jaak Peetre 0 bình chọn
13/01/2019 smörsångare [sv] phát âm smörsångare 0 bình chọn
13/01/2019 Wirtanen [sv] phát âm Wirtanen 0 bình chọn
13/01/2019 kuli [sv] phát âm kuli 0 bình chọn
13/01/2019 kläckning [sv] phát âm kläckning 0 bình chọn
13/01/2019 marklevande [sv] phát âm marklevande 0 bình chọn
13/01/2019 närstudera [sv] phát âm närstudera 0 bình chọn
13/01/2019 fossilfynd [sv] phát âm fossilfynd 0 bình chọn
13/01/2019 barbiturat [sv] phát âm barbiturat 0 bình chọn
13/01/2019 homogenisering [sv] phát âm homogenisering 0 bình chọn
13/01/2019 kappsegling [sv] phát âm kappsegling 0 bình chọn
13/01/2019 skalenlig [sv] phát âm skalenlig 0 bình chọn
13/01/2019 teofyllin [sv] phát âm teofyllin 0 bình chọn
13/01/2019 Sjöräddningen [sv] phát âm Sjöräddningen 0 bình chọn
13/01/2019 kriminalteknisk [sv] phát âm kriminalteknisk 0 bình chọn
13/01/2019 immuna [sv] phát âm immuna 0 bình chọn
13/01/2019 måttlighetsdrickare [sv] phát âm måttlighetsdrickare 0 bình chọn
13/01/2019 myggbiten [sv] phát âm myggbiten 0 bình chọn
13/01/2019 antibakteriell [sv] phát âm antibakteriell 0 bình chọn
13/01/2019 polerar [sv] phát âm polerar 0 bình chọn
13/01/2019 projektansvarig [sv] phát âm projektansvarig 0 bình chọn