Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/09/2019 cacha [sv] phát âm cacha 0 bình chọn
17/09/2019 inaktuell [sv] phát âm inaktuell 0 bình chọn
17/09/2019 ivrigare [sv] phát âm ivrigare 0 bình chọn
17/09/2019 resesjuksköterska [sv] phát âm resesjuksköterska 0 bình chọn
17/09/2019 stagnation [sv] phát âm stagnation 0 bình chọn
17/09/2019 Dag Prawitz [sv] phát âm Dag Prawitz 0 bình chọn
17/09/2019 Emma Gray Munthe [sv] phát âm Emma Gray Munthe 0 bình chọn
16/09/2019 80-talet [sv] phát âm 80-talet 0 bình chọn
14/09/2019 Carl Grimberg [sv] phát âm Carl Grimberg 0 bình chọn
14/09/2019 pilbuskarna [sv] phát âm pilbuskarna 0 bình chọn
14/09/2019 Esais Tegnér [sv] phát âm Esais Tegnér 0 bình chọn
14/09/2019 minoisk [sv] phát âm minoisk 0 bình chọn
14/09/2019 inkvisitionen [sv] phát âm inkvisitionen 0 bình chọn
14/09/2019 katekumen [sv] phát âm katekumen 0 bình chọn
14/09/2019 Flogsta [sv] phát âm Flogsta 0 bình chọn
14/09/2019 Glimåkra [sv] phát âm Glimåkra 0 bình chọn
14/09/2019 Stjärnsund [sv] phát âm Stjärnsund 0 bình chọn
14/09/2019 Christopher Polhem [sv] phát âm Christopher Polhem 0 bình chọn
14/09/2019 Fadderortsgatan [sv] phát âm Fadderortsgatan 0 bình chọn
14/09/2019 Madelen Janogy [sv] phát âm Madelen Janogy 0 bình chọn
14/09/2019 Jack Hermansson [sv] phát âm Jack Hermansson 0 bình chọn
14/09/2019 kyldes [sv] phát âm kyldes 0 bình chọn
14/09/2019 skarpögda [sv] phát âm skarpögda 0 bình chọn
14/09/2019 mjornir [sv] phát âm mjornir 0 bình chọn
14/09/2019 Ållongren [sv] phát âm Ållongren 0 bình chọn
14/09/2019 Joakim Lamotte [sv] phát âm Joakim Lamotte 0 bình chọn
14/09/2019 Eosinofila [sv] phát âm Eosinofila 0 bình chọn
14/09/2019 Pannonien [sv] phát âm Pannonien 0 bình chọn
14/09/2019 Övningstillfälle [sv] phát âm Övningstillfälle 0 bình chọn
14/09/2019 Pneumokonios [sv] phát âm Pneumokonios 0 bình chọn