Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/09/2018 nöjesfiskarna [sv] phát âm nöjesfiskarna 0 bình chọn
21/09/2018 sportfiskarna [sv] phát âm sportfiskarna 0 bình chọn
21/09/2018 flugfiskaren [sv] phát âm flugfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 chokladplatta [sv] phát âm chokladplatta 0 bình chọn
21/09/2018 torskfiskaren [sv] phát âm torskfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 torskfiskare [sv] phát âm torskfiskare 0 bình chọn
21/09/2018 hummerfiskaren [sv] phát âm hummerfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 hummerfiskare [sv] phát âm hummerfiskare 0 bình chọn
21/09/2018 sillfiskare [sv] phát âm sillfiskare 0 bình chọn
21/09/2018 tuvor [sv] phát âm tuvor 0 bình chọn
21/09/2018 laxfiskare [sv] phát âm laxfiskare 0 bình chọn
21/09/2018 storfiskaren [sv] phát âm storfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 sillfiskaren [sv] phát âm sillfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 Tuvan [sv] phát âm Tuvan 0 bình chọn
21/09/2018 insjöfiskaren [sv] phát âm insjöfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 spöfiskaren [sv] phát âm spöfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 spöfiskare [sv] phát âm spöfiskare 0 bình chọn
21/09/2018 insjöfiskare [sv] phát âm insjöfiskare 0 bình chọn
21/09/2018 laxfiskaren [sv] phát âm laxfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 havsfiskaren [sv] phát âm havsfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 havsfiskare [sv] phát âm havsfiskare 0 bình chọn
21/09/2018 tjuvfiskaren [sv] phát âm tjuvfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 tjuvfiskare [sv] phát âm tjuvfiskare 0 bình chọn
21/09/2018 söndagsfiskaren [sv] phát âm söndagsfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 söndagsfiskare [sv] phát âm söndagsfiskare 0 bình chọn
21/09/2018 nöjesfiskaren [sv] phát âm nöjesfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 nöjesfiskare [sv] phát âm nöjesfiskare 0 bình chọn
21/09/2018 sportfiskaren [sv] phát âm sportfiskaren 0 bình chọn
21/09/2018 spöfiskarna [sv] phát âm spöfiskarna 0 bình chọn
21/09/2018 storfiskarna [sv] phát âm storfiskarna 0 bình chọn