Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/07/2018 romarna [sv] phát âm romarna 0 bình chọn
09/07/2018 gyttjepöl [sv] phát âm gyttjepöl 0 bình chọn
09/07/2018 korkmattorna [sv] phát âm korkmattorna 0 bình chọn
09/07/2018 körkortet [sv] phát âm körkortet 0 bình chọn
09/07/2018 nedvärderande [sv] phát âm nedvärderande 0 bình chọn
09/07/2018 kammen [sv] phát âm kammen 0 bình chọn
09/07/2018 förstoppa [sv] phát âm förstoppa 0 bình chọn
09/07/2018 poängen [sv] phát âm poängen 0 bình chọn
09/07/2018 sädesblåsorna [sv] phát âm sädesblåsorna 0 bình chọn
09/07/2018 Gilsén [sv] phát âm Gilsén 0 bình chọn
09/07/2018 uppblåsthet [sv] phát âm uppblåsthet 0 bình chọn
09/07/2018 strypning [sv] phát âm strypning 0 bình chọn
09/07/2018 teistiska [sv] phát âm teistiska 0 bình chọn
09/07/2018 världsrykte [sv] phát âm världsrykte 0 bình chọn
09/07/2018 daktyl [sv] phát âm daktyl 0 bình chọn
09/07/2018 ranta [sv] phát âm ranta 0 bình chọn
09/07/2018 skjutlock [sv] phát âm skjutlock 0 bình chọn
09/07/2018 riskablare [sv] phát âm riskablare 0 bình chọn
09/07/2018 mobilitetsvarumärket [sv] phát âm mobilitetsvarumärket 1 bình chọn
09/07/2018 possessiva pronomen [sv] phát âm possessiva pronomen 0 bình chọn
30/06/2018 salomonisk [sv] phát âm salomonisk 0 bình chọn
30/06/2018 annalistisk [sv] phát âm annalistisk 0 bình chọn
30/06/2018 tygsax [sv] phát âm tygsax 0 bình chọn
30/06/2018 slovak [sv] phát âm slovak 0 bình chọn
30/06/2018 moralväktare [sv] phát âm moralväktare 0 bình chọn
30/06/2018 skoning [sv] phát âm skoning 0 bình chọn
30/06/2018 Serban [sv] phát âm Serban 0 bình chọn
30/06/2018 Minnesota [sv] phát âm Minnesota 0 bình chọn
30/06/2018 baronet [sv] phát âm baronet 0 bình chọn
30/06/2018 tremulera [sv] phát âm tremulera 0 bình chọn