Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/01/2018 torgvantar [sv] phát âm torgvantar 0 bình chọn
19/01/2018 Det kallas donationsregistret. [sv] phát âm Det kallas donationsregistret. 0 bình chọn
19/01/2018 donationsregistret [sv] phát âm donationsregistret 0 bình chọn
19/01/2018 skoltaxi [sv] phát âm skoltaxi 0 bình chọn
19/01/2018 fyndvaruhus [sv] phát âm fyndvaruhus 0 bình chọn
19/01/2018 rumpavslöjande [sv] phát âm rumpavslöjande 0 bình chọn
19/01/2018 snabblagad [sv] phát âm snabblagad 0 bình chọn
19/01/2018 björnansikte [sv] phát âm björnansikte 0 bình chọn
19/01/2018 svårtydbar [sv] phát âm svårtydbar 0 bình chọn
19/01/2018 utdragssäng [sv] phát âm utdragssäng 0 bình chọn
19/01/2018 mecka [sv] phát âm mecka 0 bình chọn
19/01/2018 gatumat [sv] phát âm gatumat 0 bình chọn
19/01/2018 beställningsjobb [sv] phát âm beställningsjobb 0 bình chọn
19/01/2018 studieavsnitt [sv] phát âm studieavsnitt 0 bình chọn
19/01/2018 borstpensel [sv] phát âm borstpensel 0 bình chọn
19/01/2018 färglager [sv] phát âm färglager 0 bình chọn
19/01/2018 handelsresa [sv] phát âm handelsresa 0 bình chọn
19/01/2018 paraplydrink [sv] phát âm paraplydrink 0 bình chọn
19/01/2018 användarredigerbar [sv] phát âm användarredigerbar 0 bình chọn
19/01/2018 wienklassicism [sv] phát âm wienklassicism 0 bình chọn
19/01/2018 vinn-vinn-situation [sv] phát âm vinn-vinn-situation 0 bình chọn
19/01/2018 arkaisera [sv] phát âm arkaisera 0 bình chọn
19/01/2018 vinnarhålet [sv] phát âm vinnarhålet 0 bình chọn
19/01/2018 wiensk [sv] phát âm wiensk 0 bình chọn
19/01/2018 wienska [sv] phát âm wienska 0 bình chọn
19/01/2018 Bamako [sv] phát âm Bamako 0 bình chọn
19/01/2018 sambyggare [sv] phát âm sambyggare 0 bình chọn
19/01/2018 valstuga [sv] phát âm valstuga 0 bình chọn
19/01/2018 strandtomt [sv] phát âm strandtomt 0 bình chọn
19/01/2018 tvåbyggare [sv] phát âm tvåbyggare 0 bình chọn