Cách phát âm Basilisk

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Basilisk

    • (classical mythology) a serpent (or lizard or dragon) able to kill with its breath or glance
    • ancient brass cannon
    • small crested arboreal lizard able to run on its hind legs; of tropical America

Từ ngẫu nhiên: Prinsengrachtgeweldigzijmueslideur