Cách phát âm bla

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: flugaGöranhårKjellförlåt