Hướng dẫn phát âm Tiếng Na Uy

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Na Uy). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Na Uy

  • phát âm a a
  • phát âm i i
  • phát âm euro euro
  • phát âm er er
  • phát âm man man
  • phát âm hallo hallo
  • phát âm sure sure
  • phát âm and and
  • phát âm Rose Rose
  • phát âm hygge hygge

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Na Uy)?