Hướng dẫn phát âm Tiếng Na Uy

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Na Uy). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Na Uy

 • phát âm a
  a
 • phát âm i
  i
 • phát âm euro
  euro
 • phát âm er
  er
 • phát âm hallo
  hallo
 • phát âm man
  man
 • phát âm sure
  sure
 • phát âm and
  and
 • phát âm Rose
  Rose
 • phát âm hygge
  hygge

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Na Uy)?