Cách phát âm conquistadores

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của conquistadores

    • an adventurer (especially one who led the Spanish conquest of Mexico and Peru in the 16th century)

Từ ngẫu nhiên: Wordcatthreebananabook