Cách phát âm flinty

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của flinty

    • containing flint
    • showing unfeeling resistance to tender feelings

Từ ngẫu nhiên: Twittersuredataliteraturesquirrel