Cách phát âm preposterousness

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: littleoftenaboutshut upmilk