Cách phát âm Saint Bernard

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Saint Bernard

    • a Swiss alpine breed of large powerful dog with a thick coat of hair used as a rescue dog

Từ ngẫu nhiên: sorryyouwhatLondonbasil