Cách phát âm senselessly

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của senselessly

    • in a meaningless and purposeless manner
    • in an unreasonably senseless manner

Từ ngẫu nhiên: pronunciationdancewalkcan'torange