Cách phát âm stigmata

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của stigmata

    • marks resembling the wounds on the crucified body of Christ

Từ ngẫu nhiên: graduateddudeeitherauburnbastard