Cách phát âm stigmata

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: CanadaTexaspenSconenausea