Cách phát âm transcriptase

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của transcriptase

    • the enzyme that copies DNA into RNA

Từ ngẫu nhiên: WikipediacomputeraIrelandone