Cách phát âm vedic

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của vedic

    • of or relating to the Vedas or to the ancient Sanskrit in which they were written

Từ ngẫu nhiên: graduateddudeeitherauburnbastard