Hướng dẫn phát âm Tiếng Anh Trung Cổ

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Anh Trung Cổ). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Anh Trung Cổ

  • phát âm than than
  • phát âm wood wood
  • phát âm cake cake
  • phát âm or or
  • phát âm queen queen
  • phát âm been been
  • phát âm also also
  • phát âm clerk clerk
  • phát âm of of
  • phát âm Steven Steven

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Anh Trung Cổ)?