Thể loại:

pedestrian language

Đăng ký theo dõi pedestrian language phát âm