Thể loại:

the

Đăng ký theo dõi the phát âm

 • phát âm nature nature [fr]
 • phát âm soldier soldier [en]
 • phát âm worst worst [en]
 • phát âm ye ye [ast]
 • phát âm là [fr]
 • phát âm ang ang [vi]
 • phát âm די די [he]
 • phát âm οἱ οἱ [grc]
 • phát âm conchord conchord [en]
 • Ghi âm từ ngā ngā [mi] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ th' th' [sco] Đang chờ phát âm