Cách phát âm Avignon

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Avignon

    • a town in southeastern France on the Rhone River; the seat of the papacy from 1309 to 1378 and the residence of antipopes during the Great Schism

Từ ngẫu nhiên: bastardCaribbeaneitheradvertisementdecadence