Cách phát âm Bayesian

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Bayesian

    • of or relating to statistical methods based on Bayes' theorem

Từ ngẫu nhiên: penChicagooftenCanadanausea