Cách phát âm Bootes

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Bootes

    • a constellation in the northern hemisphere near Ursa Major

Từ ngẫu nhiên: Washingtonaworkvaselanguage