Cách phát âm cha-cha

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của cha-cha

    • a modern ballroom dance from Latin America; small steps and swaying movements of the hips
    • dance the cha-cha

Từ ngẫu nhiên: AustraliaYouTubeauntanythinglieutenant