Cách phát âm clusters

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean