Cách phát âm cubital

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của cubital

    • of or relating to the elbow

Từ ngẫu nhiên: stupidandcuntbeenbutter