Cách phát âm mumpsimus

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của mumpsimus

    • a traditional notion that is obstinately held although it is unreasonable

Từ ngẫu nhiên: AustraliaYouTubeauntanythinglieutenant