Cách phát âm topoi

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của topoi

    • a traditional theme or motif or literary convention

Từ ngẫu nhiên: Wordcatthreebananabook