Hướng dẫn phát âm Tiếng Do Thái

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Do Thái). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Do Thái

  • phát âm fun fun
  • phát âm Portugal Portugal
  • phát âm yo yo
  • phát âm ich ich
  • phát âm Sara Sara
  • phát âm far far
  • phát âm folk folk
  • phát âm ring ring
  • phát âm bet bet
  • phát âm grade grade

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Do Thái)?