Hướng dẫn phát âm Tiếng Do Thái

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Do Thái). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Do Thái

 • phát âm Portugal
  Portugal
 • phát âm fun
  fun
 • phát âm yo
  yo
 • phát âm ich
  ich
 • phát âm Sara
  Sara
 • phát âm far
  far
 • phát âm folk
  folk
 • phát âm ring
  ring
 • phát âm bet
  bet
 • phát âm grade
  grade

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Do Thái)?