Thể loại:

German rivers

Đăng ký theo dõi German rivers phát âm

 • phát âm Exter Exter [de]
 • phát âm bröl bröl [de]
 • phát âm sauer sauer [de]
 • phát âm oos oos [af]
 • phát âm Lech Lech [pl]
 • phát âm ryck ryck [de]
 • phát âm Delme Delme [tr]
 • phát âm dill dill [sv]
 • phát âm trave trave [pt]
 • phát âm Querne Querne [de]
 • phát âm Wiese Wiese [de]
 • phát âm Neiße Neiße [de]
 • phát âm Schaale Schaale [de]
 • phát âm Olfe Olfe [de]
 • phát âm isen isen [sv]
 • phát âm Hase Hase [de]
 • phát âm oste oste [it]
 • phát âm Saalach Saalach [de]
 • phát âm Leine Leine [de]
 • phát âm Saale Saale [de]
 • phát âm Leitzach Leitzach [de]
 • phát âm Saar Saar [de]
 • phát âm Sagter Ems Sagter Ems [de]
 • phát âm rur rur [tlh]
 • phát âm Salzach Salzach [de]
 • phát âm Ruwer Ruwer [de]
 • phát âm Twiste Twiste [de]
 • phát âm Salzböde Salzböde [de]
 • phát âm Leda Leda [sv]
 • phát âm Traun Traun [de]