Thể loại:

one

Đăng ký theo dõi one phát âm

 • phát âm je je [fr]
 • phát âm ich ich [de]
 • phát âm an an [en]
 • phát âm jeden jeden [de]
 • phát âm hana hana [is]
 • phát âm Wan Wan [ku]
 • phát âm viens viens [fr]
 • phát âm واحد واحد [ar]
 • phát âm ek ek [mr]
 • phát âm én én [hu]
 • phát âm moja moja [eu]
 • phát âm mui mui [pt]
 • phát âm dua dua [ms]
 • phát âm yew yew [en]
 • phát âm newt newt [en]
 • phát âm אחת אחת [he]
 • phát âm ee ee [nl]
 • phát âm ett ett [sv]
 • phát âm Yek Yek [tr]
 • phát âm Mówię ci, że one kłamią. Mówię ci, że one kłamią. [pl]
 • phát âm eitt eitt [fo]
 • phát âm אֶחָד אֶחָד [he]
 • phát âm tahi tahi [ind]
 • phát âm หนึ่ง หนึ่ง [th]
 • phát âm Ichi Ichi [ja]
 • phát âm ien ien [fy]
 • phát âm a (article) a (article) [en]
 • phát âm pêyak pêyak [cr]
 • phát âm jonakin jonakin [fi]
 • phát âm ਇੱਕ ਇੱਕ [pa]
 • phát âm ஒன்று ஒன்று [ta]
 • phát âm ǁʼoe ǁʼoe [ngh]
 • phát âm wahid wahid [ind]
 • phát âm ఒకటి ఒకటి [te]
 • phát âm Czy wciąż one tam są? Czy wciąż one tam są? [pl]
 • phát âm jednego jednego [pl]
 • phát âm ਏਕ ਏਕ [hi]
 • phát âm DDE DDE [cy]
 • phát âm waŋží waŋží [lkt]
 • phát âm bezhig bezhig [oj]
 • phát âm μιάμιση μιάμιση [el]
 • phát âm tokko tokko [om]
 • phát âm nung nung [hu]
 • phát âm ௧ [ta]
 • phát âm olla kylmä olla kylmä [fi]
 • phát âm یه ک یه ک [ku]
 • phát âm Po ile mają one lat? Po ile mają one lat? [pl]
 • phát âm w ich sprawie w ich sprawie [pl]
 • phát âm obok nich obok nich [pl]
 • phát âm ku nim ku nim [pl]
 • phát âm do nich do nich [pl]
 • Ghi âm từ ఒక రాజు ఒక రాణి ఒక రాజు ఒక రాణి [te] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ firíkgong firíkgong [tn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kunye kunye [ss] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ୧ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ଏକ ଏକ [or] Đang chờ phát âm