Thể loại:

yellow

Đăng ký theo dõi yellow phát âm

 • phát âm amarillo amarillo [es]
 • phát âm amber amber [en]
 • phát âm mustard mustard [en]
 • phát âm 黃色 黃色 [zh]
 • phát âm أصفر أصفر [ar]
 • phát âm żółty żółty [pl]
 • phát âm צהוב צהוב [he]
 • phát âm melyn melyn [cy]
 • phát âm citrine citrine [en]
 • phát âm carotenoid carotenoid [en]
 • phát âm curcumin curcumin [en]
 • phát âm icteric icteric [en]
 • phát âm sarı sarı [tr]
 • phát âm gule gule [da]
 • phát âm Giel Giel [de]
 • phát âm CMYK CMYK [en]
 • phát âm jonquil jonquil [en]
 • phát âm gult gult [sv]
 • phát âm kuning kuning [ind]
 • phát âm Xanthophyll Xanthophyll [de]
 • phát âm jelo jelo [x-tp]
 • phát âm kowhai kowhai [mi]
 • phát âm zí [lkt]
 • phát âm gulur gulur [is]
 • phát âm żonkil żonkil [pl]
 • phát âm daj daj [pl]
 • phát âm osâwâw osâwâw [cr]
 • phát âm жоўты жоўты [be]
 • phát âm dalonige dalonige [chr]
 • phát âm สีเหลือง สีเหลือง [th]
 • phát âm ghiarnu ghiarnu [scn]
 • phát âm jaunissent jaunissent [fr]
 • phát âm keltaisia keltaisia [fi]
 • phát âm ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ [pa]
 • phát âm osâwisiw osâwisiw [cr]
 • phát âm Boora Boora [om]
 • phát âm زه رد زه رد [ku]
 • phát âm wisawe'k wisawe'k [mic]
 • phát âm citrino citrino [it]
 • phát âm zerdik zerdik [zza]
 • phát âm yellae yellae [sco]
 • phát âm きいろ きいろ [ja]
 • phát âm nieśmiertelnik nieśmiertelnik [pl]
 • phát âm အဝါ အဝါ [my]
 • phát âm زەرد زەرد [ku]
 • phát âm grejpfrut grejpfrut [pl]
 • phát âm wâposâwâw wâposâwâw [cr]
 • phát âm wâposâwisiw wâposâwisiw [cr]
 • phát âm أَصْفَر أَصْفَر [ar]
 • phát âm صُفر صُفر [ar]
 • phát âm κίτρινοι κίτρινοι [el]
 • Ghi âm từ chikasa chikasa [ny] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ amariello amariello [an] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ xantofyl xantofyl [da] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ yello yello [jam] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ běły běły [hsb] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kyenvu kyenvu [lg] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sungaaqeq sungaaqeq [kl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bûl bûl [kr] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mtfubi mtfubi [ss] Đang chờ phát âm