Cách phát âm intercostal

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của intercostal

    • muscles between the ribs; they contract during inspiration
    • located or occurring between the ribs

Từ ngẫu nhiên: TuesdayTwitterAustraliaworlddog