Cách phát âm virtuosa

Định nghĩa
 • Định nghĩa của virtuosa

  • que tem virtudes
  • que é inspirado pela virtude
  • honesto;

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa - Từ đồng nghĩa
 • Định nghĩa của virtuosa

  • Que tiene virtudes.
 • Từ đồng nghĩa với virtuosa

Từ ngẫu nhiên: eucidademãeFamalicãobeijo