Cách phát âm wait for

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: littleoftenaboutshut upmilk