Thể loại:

Germanism

Đăng ký theo dõi Germanism phát âm