Thể loại:

interjection

Đăng ký theo dõi interjection phát âm