Cách phát âm abstraction

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa - Từ đồng nghĩa

Từ ngẫu nhiên: youradvertisementEnglandFranceforever