Cách phát âm menhir

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của menhir

    • a tall upright megalith; found primarily in England and northern France

Từ ngẫu nhiên: graduateddudeeitherauburnbastard