Cách phát âm Metis

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Metis

    • a person in western Canada who is of Caucasian and American Indian ancestry

Từ ngẫu nhiên: awesomecoffeeGooglethreeschedule