Thể loại:

figurative

Đăng ký theo dõi figurative phát âm