Thể loại:

nyelv

Đăng ký theo dõi nyelv phát âm

 • phát âm papel papel [pt]
 • phát âm tem tem [pt]
 • phát âm kot kot [pl]
 • phát âm mari mari [fr]
 • phát âm Brunei Brunei [en]
 • phát âm kawa kawa [pl]
 • phát âm vai vai [pt]
 • phát âm Moses Moses [en]
 • phát âm Telugu Telugu [te]
 • phát âm trio trio [en]
 • phát âm inger inger [sv]
 • phát âm TVA TVA [fr]
 • phát âm moho moho [es]
 • phát âm fang fang [ca]
 • phát âm ga ga [nl]
 • phát âm vu vu [fr]
 • phát âm ona ona [tr]
 • phát âm cham cham [de]
 • phát âm Thai Thai [en]
 • phát âm gallego gallego [es]
 • phát âm Tonga Tonga [es]
 • phát âm hmong hmong [hmn]
 • phát âm meri meri [fi]
 • phát âm li li [it]
 • phát âm Ruanda Ruanda [es]
 • phát âm Baule Baule [it]
 • phát âm bobo bobo [fr]
 • phát âm Zulu Zulu [en]
 • phát âm abe abe [da]
 • phát âm lau lau [eu]
 • phát âm cornish cornish [en]
 • phát âm kuna kuna [pl]
 • phát âm Kongo Kongo [cs]
 • phát âm Arab Arab [en]
 • phát âm pular pular [pt]
 • phát âm Chinook Chinook [en]
 • phát âm edo edo [hu]
 • phát âm ladino ladino [es]
 • phát âm Kurd Kurd [en]
 • phát âm Rai Rai [fr]
 • phát âm beja beja [pt]
 • phát âm lolo lolo [tl]
 • phát âm Mande Mande [en]
 • phát âm marka marka [tr]
 • phát âm Adige Adige [it]
 • phát âm lengyel lengyel [hu]
 • phát âm afar afar [en]
 • phát âm gogo gogo [fr]
 • phát âm venda venda [pt]
 • phát âm koi koi [fi]
 • phát âm galla galla [es]
 • phát âm spanyol spanyol [hu]
 • phát âm kono kono [ja]
 • phát âm toma toma [it]
 • phát âm Twi Twi [tw]
 • phát âm paja paja [es]
 • phát âm haja haja [pt]
 • phát âm ge'ez ge'ez [am]
 • phát âm Nez Perce Nez Perce [en]
 • phát âm chan chan [pl]
 • phát âm merja merja [fi]
 • phát âm vend vend [en]
 • phát âm kung kung [sv]
 • phát âm papu papu [fi]
 • phát âm avar avar [ca]
 • phát âm garo garo [pt]
 • phát âm naga naga [tl]
 • phát âm kui kui [et]
 • phát âm Oneida Oneida [en]
 • phát âm Chamorro Chamorro [cs]
 • phát âm ful ful [sv]
 • phát âm Arapaho Arapaho [hu]
 • phát âm Huron Huron [hu]
 • phát âm Bambara Bambara [en]
 • phát âm agni agni [sa]
 • phát âm Rif Rif [fr]
 • phát âm micmac micmac [en]
 • phát âm fon fon [yi]
 • phát âm hakka hakka [hak]
 • phát âm ivrit ivrit [he]
 • phát âm cigány cigány [hu]
 • phát âm Limba Limba [ro]
 • phát âm csiga csiga [hu]
 • phát âm angol angol [hu]
 • phát âm wa wa [sco]
 • phát âm koman koman [ht]
 • phát âm lenka lenka [cs]
 • phát âm lombard lombard [pl]
 • phát âm róka róka [hu]
 • phát âm teda teda [lmo]
 • phát âm makua makua [haw]
 • phát âm lett lett [sv]
 • phát âm tamazight tamazight [de]
 • phát âm gurung gurung [ne]
 • phát âm orosz orosz [hu]
 • phát âm lobi lobi [ind]
 • phát âm maithili maithili [de]
 • phát âm kirundi kirundi [fr]
 • phát âm guro guro [tl]
 • phát âm hopi hopi [en]