BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thể loại:

nyelv

Đăng ký theo dõi nyelv phát âm

 • phát âm papel
  papel [pt]
 • phát âm tem
  tem [pt]
 • phát âm kot
  kot [pl]
 • phát âm mari
  mari [fr]
 • phát âm Brunei
  Brunei [en]
 • phát âm vai
  vai [pt]
 • phát âm kawa
  kawa [pl]
 • phát âm Moses
  Moses [en]
 • phát âm Telugu
  Telugu [te]
 • phát âm inger
  inger [sv]
 • phát âm trio
  trio [en]
 • phát âm TVA
  TVA [fr]
 • phát âm moho
  moho [es]
 • phát âm fang
  fang [ca]
 • phát âm vu
  vu [fr]
 • phát âm Thai
  Thai [en]
 • phát âm ga
  ga [nl]
 • phát âm cham
  cham [de]
 • phát âm ona
  ona [tr]
 • phát âm gallego
  gallego [es]
 • phát âm hmong
  hmong [hmn]
 • phát âm Tonga
  Tonga [tr]
 • phát âm li
  li [it]
 • phát âm bobo
  bobo [fr]
 • phát âm abe
  abe [da]
 • phát âm Baule
  Baule [it]
 • phát âm meri
  meri [fi]
 • phát âm Ruanda
  Ruanda [es]
 • phát âm Zulu
  Zulu [en]
 • phát âm lau
  lau [eu]
 • phát âm kuna
  kuna [pl]
 • phát âm Chinook
  Chinook [en]
 • phát âm Arab
  Arab [en]
 • phát âm cornish
  cornish [en]
 • phát âm Rai
  Rai [fr]
 • phát âm Kongo
  Kongo [ind]
 • phát âm beja
  beja [pt]
 • phát âm Adige
  Adige [it]
 • phát âm edo
  edo [hu]
 • phát âm lolo
  lolo [tl]
 • phát âm Kurd
  Kurd [en]
 • phát âm pular
  pular [pt]
 • phát âm ladino
  ladino [es]
 • phát âm Mande
  Mande [en]
 • phát âm lengyel
  lengyel [hu]
 • phát âm Twi
  Twi [tw]
 • phát âm marka
  marka [tr]
 • phát âm afar
  afar [en]
 • phát âm gogo
  gogo [fr]
 • phát âm koi
  koi [fi]
 • phát âm ge'ez
  ge'ez [am]
 • phát âm venda
  venda [pt]
 • phát âm chan
  chan [pl]
 • phát âm toma
  toma [it]
 • phát âm galla
  galla [es]
 • phát âm kono
  kono [ja]
 • phát âm spanyol
  spanyol [hu]
 • phát âm paja
  paja [es]
 • phát âm haja
  haja [pt]
 • phát âm Nez Perce
  Nez Perce [en]
 • phát âm merja
  merja [fi]
 • phát âm vend
  vend [en]
 • phát âm kung
  kung [sv]
 • phát âm Huron
  Huron [hu]
 • phát âm ful
  ful [sv]
 • phát âm papu
  papu [fi]
 • phát âm naga
  naga [tl]
 • phát âm avar
  avar [ca]
 • phát âm kui
  kui [et]
 • phát âm Chamorro
  Chamorro [cs]
 • phát âm garo
  garo [pt]
 • phát âm Oneida
  Oneida [en]
 • phát âm agni
  agni [sa]
 • phát âm Arapaho
  Arapaho [hu]
 • phát âm Bambara
  Bambara [en]
 • phát âm fon
  fon [yi]
 • phát âm gurung
  gurung [ne]
 • phát âm Rif
  Rif [fr]
 • phát âm cigány
  cigány [hu]
 • phát âm ivrit
  ivrit [he]
 • phát âm micmac
  micmac [en]
 • phát âm hakka
  hakka [hak]
 • phát âm wa
  wa [sco]
 • phát âm angol
  angol [hu]
 • phát âm csiga
  csiga [hu]
 • phát âm lenka
  lenka [cs]
 • phát âm Limba
  Limba [ro]
 • phát âm tamazight
  tamazight [de]
 • phát âm koman
  koman [ht]
 • phát âm róka
  róka [hu]
 • phát âm lombard
  lombard [pl]
 • phát âm makua
  makua [haw]
 • phát âm teda
  teda [lmo]
 • phát âm guro
  guro [tl]
 • phát âm orosz
  orosz [hu]
 • phát âm lett
  lett [sv]
 • phát âm lobi
  lobi [ind]
 • phát âm maithili
  maithili [de]
 • phát âm hopi
  hopi [en]
 • phát âm kirundi
  kirundi [fr]