Cách phát âm pagoda

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của pagoda

    • an Asian temple; usually a pyramidal tower with an upward curving roof

Từ ngẫu nhiên: WikipediacomputeraIrelandone