Cách phát âm bounded

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: stupidandcuntbeenbutter