Cách phát âm foulard

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của foulard

    • a light plain-weave or twill-weave silk or silklike fabric (usually with a printed design)

Từ ngẫu nhiên: dancegirlprettynucleardata