Cách phát âm kari

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: EhrensenfvierBergithzwanzigDeutsch