Cách phát âm pelage

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa - Từ đồng nghĩa
 • Định nghĩa của pelage

  • growth of hair or wool or fur covering the body of an animal
 • Từ đồng nghĩa với pelage

  • phát âm hide hide [en]
  • phát âm shag shag [en]
  • phát âm pelt pelt [en]
  • phát âm fell fell [en]
  • phát âm fleece fleece [en]
  • phát âm down down [en]
  • phát âm fur fur [en]
  • phát âm hair hair [en]
  • phát âm wool wool [en]
  • phát âm pile pile [en]

Từ ngẫu nhiên: Wordcatthreebananabook